I samband med Odontologiska Riksstämman och Swedental i Göteborg tecknar Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM, ett samarbetsavtal med den digitala nyhets- och kunskapskanalen Dental24. Syftet är att NIOM via Dental24 ska öka kännedomen om sin verksamhet kring forskning, vetenskap och tester av odontologiska material.

-NIOMs arbete på det materialvetenskapliga området är redan välkänt för specialister både i Norden och internationellt. Genom Dental24 önskar vi via nätet nå ut till hela professionen i Sverige med information om vårt arbete att främja patientsäkerheten genom forskning, tester och standardisering, säger Jon Dahl, Professor, dr. odont., DSc och VD på NIOM.

-Dental24 har länge framgångsrikt verkat för att alla som arbetar med tandvård skall kunna tillgodogöra sig nyheter och kunskap via nätet. Nu stärker vi vår profil genom att samarbeta med NIOM inom materialvetenskap, vilket ytterligare ökar läsvärdet, säger grundaren till Dental24, Per Ahlberg.

Samtidigt introducerar Dental24 ett nytt intresseområde ”Klinik & Vetenskap” där kliniska studier regelbundet kommer att uppmärksammas.

Ytterligare information: Per Ahlberg, Dental24, tel 0703 88 30 98, per.ahlberg@dental24.se

 

 

NIOM är ett nordiskt samarbetsorgan för dentala biomaterial. Institutet arbetar för att främja patientsäkerheten genom forskning, materialutvärdering och deltagande i internationell och europeisk standardisering. NIOM har en tydlig nordisk profil genom breda kontakter med nordiska dentala utbildningsinstitutioner och forskningscentrum. NIOM erbjuder också forskningsbaserade konsulttjänster riktade mot hälsomyndigheter och tandhälsovården i de nordiska länderna. NIOMs ägare är Universitetet i Oslo och Helse- og omsorgsdepartementet i Norge, och finansieras på nordisk basis av Nordiska Ministerrådet och Helse- og omsorgsdepartementet i Norge. www.niom.no

 

 

Dental24 är sedan 2008 en ledande nyhets- och kunskapsportal för professionen inom svensk tandvård. Dental24 samverkar med aktörer inom olika områden såsom odontologi, materialvetenskap, tandteknik, utrustning, förbrukningsmaterial, utbildning, ekonomi, marknadsföring, information, kommunikation och digital media. www.dental24.se

print