Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Universitetet i Oslo inneholder flere formelle feil med hensyn til standardene som er lagt til grunn for testingen. Dette gir muligheter for misforståelser for leserne av rapporten og kan sette materialer i feilaktig dårlig lys. Les mer her.

print