Søknadsfrist utløpt 27. mai 2015 på «Ledige ingeniørstillinger»

Det er ledig to faste stillinger som ingeniør ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Vi søker etter ingeniører innen kjemi og bioteknologi.

 

Søker må ha utdannelse på bachelor-nivå. Vi søker etter ingeniører med kunnskap og erfaring innen ett eller flere av følgende områder:

  • kjemisk analyse med fokus på LC/MS
  • organisk kjemi/syntese
  • prøveopparbeiding
  • biokjemisk analyse
  • cellebiologi og mikrobiologiske metoder

 

Relevant arbeidserfaring vil bli tillagt vekt. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig. Stillingene innebærer samarbeid i forskningsgrupper og selvstendig arbeid innenfor testing og laboratoriedrift.

 

Stillingenes primære oppgaver vil være:

  • deltakelse i forskningsprosjekter innenfor fagområdet dentale biomaterialer
  • gjennomføring av testoppdrag etter metoder i ISO-standarder
  • ansvar for analyseinstrumenter og metodikk knyttet til stillingen

 

NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter i moderne lokaler sentralt i Oslo. NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med SAN. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

 

Ytterligere informasjon om stillingene fås ved laboratorieleder Hilde Molvig Kopperud og direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

 

Søknad med CV og kopi av attester sendes NIOM as, Sognsveien 70A, 0855 Oslo, eller niom@niom.no innen 27. mai 2015.

 

print