Det er ledig en fast stilling som tanntekniker ved NIOM. Søker bør ha utdannelse på bachelor-nivå, helst innen fast protetikk. Søkere med utdannelse fra tannteknisk fagskole og med relevant arbeidserfaring kan også vurderes.

Vi søker etter en fingernem person med interesse for digitale teknikker og med kunnskap og erfaring innen et eller flere av følgende områder:

  • CAD/CAM-systemer
  • Fresing
  • 3D-printing
  • Materiallære

Stillingen innebærer samarbeid med instituttets forskere og ingeniører i forskningsprosjekter og i prøving av dentale materialer. Stillingens primære oppgaver vil være:

  • Gjennomføring av testoppdrag etter metoder i ISO-standarder
  • Fremstilling av prøvelegemer til forskning og testing
  • Deltakelse i forskningsprosjekter innenfor fagområdet dentale biomaterialer
  • Ansvar for instrumenter og metodikk knyttet til stillingen

Vi ønsker en selvstendig person som tar ansvar og kan oppvise både nøyaktighet og kreativitet. Gode samarbeidsevner vektlegges. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig, samt ha gode engelskkunnskaper.

NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter i moderne lokaler sentralt i Oslo. NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med SAN. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved laboratorieleder Hilde Molvig Kopperud og direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes niom@niom.no senest 8. juli 2020.

print