Det er ledig 20 % stilling som statistiker ved NIOM. Vi søker etter statistiker med erfaring fra medisinske og/eller odontologiske forskningsmiljøer. Statistikeren skal bistå ved planlegging og evaluering av kliniske forskningsprosjekter og laboratoriestudier.

NIOM forsker på biologisk og klinisk relevante spørsmål relatert til biomaterialer. Forskningen er samlet i fem hovedområder: kliniske prosjekter, toksikologi, mikrobiologi, materialegenskaper og kjemi. Vi har et bredt samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og øvrige Norden.

Arbeidsoppgaver
• forsøksplanlegging
• valg av statistiske analysemetoder
• analyse og tolking av data
Kvalifikasjoner
• master i statistikk eller master i matematikk og erfaring fra medisinsk statistikk
• arbeidserfaring som statistiker er en fordel
• beherske norsk, svensk, dansk eller engelsk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
• selvstendig person som tar ansvar
• gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• nøyaktig og strukturert
• god formidlingsevne – både skriftlig og muntlig
• interessert, motivert og med stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
• et fagtungt, tverrfaglig arbeidsmiljø
• svært gode fasiliteter i moderne lokaler
• fleksible arbeidstidsordninger
• lønn etter avtale
• medlemskap i Statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren
NIOM fremmer nordisk forskningssamarbeid innen biomaterialer. Vi har en tydelig nordisk profil gjennom vår brede kontakt med nordiske undervisningsinstitusjoner og forskningssentra. Vår forskning skal være klinisk aktuell og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til profesjonen.

NIOM har høyt kvalifisert personale som dekker mange fagområder innen dentale biomaterialer: klinisk odontologi, cellebiologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymerkjemi, metallurgi og mekanisk testing. Vi er 30 fast ansatte og i tillegg jobber flere gjesteforskere og stipendiater hos oss. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Sognsveien i Oslo.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstaker-organisasjonene SAN og Unio.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV med eventuell publikasjonsliste og kopi av vitnemål og attester sendes niom@niom.no senest 31. januar 2023.

For annonse på Finn.no: https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=287035782

print