Vi søker etter en dyktig medarbeider med god kompetanse innen materialteknologi og interesse for biomaterialer til en fast stilling. Biomaterialer for odontologiske og medisinske formål er i sterk utvikling, både når det gjelder produksjonsteknologi og materialbruk.

Vi ønsker en selvstendig person som tar ansvar og kan oppvise nøyaktighet og engasjement. Søker må ha kunnskap og erfaring innen flere av følgende områder:

  • Materialteknologi
  • Biomaterialer
  • Keramiske materialer
  • Legeringer
  • Mekaniske, fysikalske, kjemiske egenskaper

Stillingen innebærer samarbeid med instituttets forskere og ingeniører i forskningsprosjekter og standardisert testing av dentale materialer. Stillingenes primære oppgaver vil være:

  • Deltakelse i forskningsprosjekter innenfor fagområdet biomaterialer 
  • Gjennomføring av materialprøving etter metoder i ISO-standarder
  • Bidra til utarbeidelse av manuskripter og rapporter
  • Ansvar for instrumenter og metodikk knyttet til stillingen

Søker bør ha utdannelse på masternivå. Kunnskap om keramiske materialer er ønskelig. Erfaring fra kvalitetssystemer og bruk av ISO-standarder er en fordel. Gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig, samt ha gode engelskkunnskaper.

NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter i moderne lokaler sentralt i Oslo. NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med SAN. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved laboratorieleder Hilde Molvig Kopperud og direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes niom@niom.no senest 8. juli 2020.

print