Det er ledig fast 60 % forskerstilling for en odontolog eller medisiner ved Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM). Biomaterialer til odontologiske og medisinske formål er i sterk utvikling, og det er ønskelig å styrke NIOMs kompetanse innen området. Vi søker en aktiv forsker med relevante publikasjoner innen fagområdet dentale eller medisinske biomaterialer.

Arbeidsoppgaver
• Klinisk relevant forskning i relasjon til dentale og medisinske biomaterialer
• Informasjonsaktiviteter som publisering, rådgivning, foredrag og bidrag til NIOMs nettsted
• Deltagelse i europeisk og internasjonal standardisering
• Veiledning av gjesteforskere, PhD-kandidater og masterstudenter

Kvalifikasjoner
• Odontologisk eller medisinsk utdannelse (cand. odont., master i odontologi, cand. med. eller tilsvarende) og fortrinnsvis doktorgrad
• Forskererfaring kan veie opp for kravet om doktorgrad
• Publikasjoner innen fagområdet biomaterialer
• Laboratorieerfaring og kjennskap til kliniske studier er en fordel
• Beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Initiativrik med evne til å overføre kliniske problemstillinger til aktuelle forskningsprosjekter
• Gode samarbeidsevner
• Selvstendig, strukturert og målrettet
• God formidlingsevne – både skriftlig og muntlig
• Interessert, motivert og med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr
• Et fagtungt, tverrfaglig arbeidsmiljø
• Svært gode fasiliteter og en stor instrumentpark
• Stor forskningsfrihet i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier
• Et stort nettverk i Norden muliggjør faglig inspirasjon og kompetansebygging
• Fleksible arbeidstidsordninger
• Lønn etter avtale
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Noe reisevirksomhet må påregnes

Om arbeidsgiveren
NIOM fremmer nordisk forskningssamarbeid innen biomaterialer. Vi har en tydelig nordisk profil gjennom vår brede kontakt med nordiske undervisningsinstitusjoner og forskningssentra. Vår forskning skal være klinisk aktuell og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til profesjonen.

NIOM har høyt kvalifisert personale som dekker mange fagområder innen dentale biomaterialer: klinisk odontologi, cellebiologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymerkjemi, metallurgi og mekanisk testing. Vi er 30 fast ansatte og i tillegg jobber flere gjesteforskere og stipendiater hos oss. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Sognsveien i Oslo.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonene SAN og Unio.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl eller laboratorieleder Hilde M. Kopperud, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV, publikasjonsliste med kopi av inntil 10 relevante publikasjoner og kopi av attester sendes niom@niom.no (eller til NIOM AS, Sognsveien 70A, 0855 Oslo) innen 31. januar 2023.

For Finnannonse, se her: https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=287039307

print