Er du en engasjerende leder med motivasjon for å videreutvikle et velfungerende selskap med kompetente medarbeidere?

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS) bidrar til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, materialprøving, standardisering og opplysningsvirksomhet. Vi søker nå en administrerende direktør som i tillegg til å være en tydelig og samlende leder, bidrar til å skaffe nye typer oppdrag og et bredere nedslagsfelt.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Administrerende direktør har et bredt ansvarsområde, og skal balansere det administrative arbeidet med fokus på fag og forskning.

Stillingen skal videreføre og videreutvikle eksisterende organisasjon, og viktige oppgaver vil blant annet være:
• Operasjonalisering av selskapsstrategien
• Sikring og innhenting av forskningsmidler, både fra eksisterende og nye kilder
• Bevisst forretningsutvikling – med fokus på kommersiell aktivitet og øket andel eksterne oppdrag
• Resultat-, budsjett- og personalansvar
• Innovativt, proaktivt og målrettet arbeid for at NIOM skal få et bredere nedslagsfelt
• Kommunikasjon og informasjon om NIOMs arbeid og forskning til relevante aktører – og til samfunnet generelt

Erfaring og kvalifikasjoner
Vi søker en person med PhD. eller tilsvarende. Gjerne innen odontologi, men andre fagområder kan også være relevant (f.eks andre helseområder som medisin eller teknologi). Søkere må ha en helsefaglig/naturvitenskapelig forskerbakgrunn, og solid ledererfaring med dokumenterte resultater. God forvaltningsforståelse, kjennskap til forskningsfinansiering og tildeling av forskningsmidler er en forutsetning. Stillingen krever god forståelse for samfunnsoppdraget til NIOM, og søkere må ha kunnskap om rapportering og relevante rammeverk/lovverk.


Kandidater må i tillegg til engelsk, beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss en visjonær, utviklingsfokusert og helhetsorientert leder, som motiveres av medarbeidere som lykkes og som fremstår tydelig og trygg. Du må trives med å være utadrettet og synlig, og du må evne å omsette analyser og strategiske planer til praktisk handling.

Stillingen har et bredt ansvarsområde med stort potensielt nettverk, så rette vedkommende må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr en lederstilling i et faglig sterkt arbeidsmiljø, der du har mulighet til å utvikle både egen arbeidsplass og være en viktig samfunnsaktør. Stillingen har stort handlingsrom og mange spennende oppgaver i en organisasjon med stort potensial, korte beslutningsveier og mange dyktige medarbeidere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Mercuri Urval v/Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036 eller Gro Reinertsen tlf. 975 59 058. Alle forespørsler vil bli behandlet konfidensielt.


Søknadsfrist: 9.oktober 2022

Om NIOM

NIOM fremmer nordisk forskningssamarbeid innen dentale biomaterialer. Vi har en tydelig nordisk profil gjennom vår brede kontakt med de nordiske opplæringsinstitusjonene og forskningssentrene. Vår forskning skal være aktuell for klinisk odontologi og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til bransjen.
Organisasjonen preges av faglig tyngde, og vi har høyt kvalifisert personale som dekker mange fagområder innen biomaterialer: Klinisk odontologi, cellebiologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymerkjemi, og materialteknologi. Vi vil fremover ha øket fokus på biomaterialer med bred anvendelse. For tiden er vi 34 fast ansatte, og i tillegg jobber flere gjesteforskere og stipendiater hos oss. NIOM har et faglig inspirerende og utfordrende miljø, og oppmuntrer til samarbeid med forskere i de nordiske landene.
NIOM er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering, materialprøving og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. Som nordisk samarbeidsorgan på tannhelsefeltet bidrar vi til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. NIOM samarbeider med europeiske forskningsinstitutter og nordiske læresteder, og vi utfører akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder. NIOM er et datterselskap under Norwegian Research Centre AS (NORCE), og eies av NORCE og Helse og omsorgsdepartementet.

print