Ledig 60 % FORSKERSTILLING

 

Det er ledig fast 60 % stilling som forsker ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Helse- og omsorgsdepartementet har styrket NIOMs budsjett for videreutvikling av kompetansen innen klinisk materialforskning i samarbeid med de regionale odontologiske kompetansesentrene i Norge og med kliniske fagmiljøer i Norden. Stillingen er et ledd i å styrke denne kompetansen, og forskeren vil inngå i det samlede forskermiljøet ved NIOM.

 

Søker må ha odontologisk utdannelse (cand. odont., master i odontologi eller tilsvarende). Vi ønsker aktive forskere som kan vise til publikasjoner innenfor klinisk relevant forskning og/eller biomaterialer. Gode samarbeidsevner og klinisk erfaring innen odontologi vil bli vektlagt. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig.

 

NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter. Stillingen gir stor forskningsfrihet i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier. Et stort nettverk med mange meget kompetente forskere i Norden sikrer faglig inspirasjon og kompetansebygging.

 

Stillingens primære oppgaver vil være:

  • Forskning innenfor fagområdet dentale biomaterialer
  • Samarbeid med de regionale odontologiske kompetansesentrene i Norge og med kliniske fagmiljøer i Norden
  • Informasjonsaktiviteter som publisering, rådgivning, foredrag og bidrag til NIOMs nettsted

 

Arbeidssted er NIOM  i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. Det kan være aktuelt å tilsette i annen stillingsprosent. Søkere bes å angi dette spesifikt. Lønn etter avtale.

 

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstaker­organisasjonene SAN og YS.

 

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl og administrasjonssjef Katrine Hartman Isene, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

 

Søknad med CV, publikasjonsliste med kopi av relevante publikasjoner og kopi av attester sendes Styret i NIOM as, Sognsveien 70A, NO-0855 Oslo (eller niom@niom.no) innen 1. desember 2017.

 

print