NIOM 45 year anniversary
NIOM 45 year anniversary
NIOM 45 year anniversary
NIOM 45 year anniversary
NIOM 45 year anniversary

Forskning og pasientsikkerhet i 45 år

Nordisk Ministerråd etablerte NIOM i 1972. Siden den gang har NIOM arbeidet for pasientsikkerhet i Norden gjennom forskning, materialprøving, standardisering og informasjonsvirksomhet.

I 2017 har Norge formannskapet i NMR samtidig som NIOM fyller 45 år. I den anledning setter vi søkelyset på NIOMs nordiske arbeid for å gi pasienter trygge og velfungerende biomaterialer.

Det er en glede å kunne invitere deg til et todagers fagseminar med påfølgende festmiddag for å markere dette.

Du vil møte våre forskere og våre nordiske samarbeidspartnere, representanter fra Nordisk Ministerråd samt NIOMs eiere i et spennende seminar hvor fortiden legger grunnlaget for fremtiden.

NIOM gir den utøvende tannhelsetjenesten og helsemyndigheter i Norden tilgang på nøytral kunnskap om dentale biomaterialer. Denne kunnskapen er nødvendig for å gi pasienten den beste behandlingen. Pasientsikkerhet i Norden er ledesnoren for NIOMs forskning, informasjon og internasjonal standardisering:

  • Hva består materialene av?
  • Hvilke egenskaper har de?
  • Hvor trygge er de?
  • Hvordan sikres samme materialkvalitet og egenskaper i alle nordiske landene?

På seminaret får du svar på disse spørsmålene og et innblikk i fremtidens odontologi.

Representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Nordisk Ministerråd, nordiske undervisningsinstitusjoner innen odontologi, forskere, politikere vil også være til stede. Her er det all anledning til å knytte verdifulle norske og nordiske kontakter – samt få en faglig oppdatering på forskning og utvikling innenfor feltet.

Noen smakebiter fra innholdet:

  • Standardisert pasientsikkerhet
  • Nordisk møteplass
  • Er tannfyllinger sikre?
  • Fremtidens pasientbehandling

Sett av datoene, vær vår gjest – og finn ut hvordan vi sammen kan ta de riktige valgene som lar oss trygge pasienter på tvers av Nordens landegrenser.

Velkommen til to faglig berikende dager med nordisk odontologi og pasientsikkerhet.

Med vennlig hilsen

Jon E. Dahl
administrerende direktør
NIOM AS

Mandag 8. mai

10:00 Registrering

11:30 Lunsj

12:30 Åpning av konferansen ved
Lisbeth Normann, statssekretær i HOD, og
Jon E. Dahl, Direktør i NIOM

13:00 Fagseminar:

• NIOM i nordisk perspektiv
• Tilbakeblikk
• Standardisering og pasientsikkerhet
• NIOM – et sted for gjesteforskere
• Dentale biomaterialer:
Korte presentasjoner fra NIOMs forskningsprogrammer

17:30 Busstransport til Ekeberg

18:00 Omvisning i Ekebergparken

19:00 Festmiddag i Ekeberg Restaurant
Underholdning v/Torkjell Berulfsen

Tirsdag 9. mai

09:00 Fagseminar:

• NIOMs rolle i fremtiden
• Et liv uten biomaterialer
• Biofilm, materialenes fiende?
• Fremtidens pasientbehandling

13:00 Lunsj

14:00 Omvisning på NIOM

Adresser

Fagseminar:
Colosseum salen, UBC – Ullevål Stadion
(inngang fotballforbundet), Sognsveien 77 C, 0840 Oslo

 

Festmiddag:
Ekeberg Restaurant, Kongsveien 15, 0193 Oslo

 

Hotell:
Thon Hotel Ullevål Stadion
Telefon: 22 02 80 00
Epost: ullevaalstadion@thonhotels.no
Booking-kode: 080517NIOM

NIOM 45 year anniversary
NIOM 45 year anniversary
NIOM 45 year anniversary
NIOM 45 year anniversary
På kvelden samles vi til festmiddag på Ekeberg Restaurant, med underholdningsinnslag av Torkjell Berulfsen. Før middag blir det omvisning i Ekebergparken.

Who we are - what we do - why we do it.