Det er ledig fast stilling som forsker ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM). Det er ønskelig å styrke NIOMs kompetanse innen protetiske problemstillinger, og stillingen er et ledd i dette. Vi søker en aktiv forsker med relevante publikasjoner innen fagområdet dentale biomaterialer.

Det kan være aktuelt å ansette i mindre enn 100 % stilling, og søkere kan angi om dette er aktuelt.

Professor Jon E. Dahl leder NIOM, og er en av stillingens kontaktpersoner, se under.

Arbeidsoppgaver
• Klinisk relevant forskning i relasjon til dentale biomaterialer
• Informasjonsaktiviteter som publisering, rådgivning, foredrag og bidrag til NIOMs nettsted
• Deltagelse i europeisk og internasjonal standardisering
• Veiledning av gjesteforskere, PhD-kandidater og masterstudenter

Kvalifikasjoner
• Odontologisk utdannelse (cand. odont., master i odontologi eller tilsvarende) og fortrinnsvis doktorgrad
• Mastergrad og forskererfaring kan veie opp for kravet om doktorgrad
• Spesialist i oral protetikk eller lang erfaring med protetisk tannbehandling
• Publikasjoner innen fagområdet dentale biomaterialer
• Laboratorieerfaring og kjennskap til kliniske studier er en fordel
• Beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Initiativrik med evne til å overføre kliniske problemstillinger til aktuelle forskningsprosjekter
• Gode samarbeidsevner
• Selvstendig, strukturert og målrettet
• God formidlingsevne – både skriftlig og muntlig
• Interessert, motivert og med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr
• Et fagtungt, tverrfaglig arbeidsmiljø
• Svært gode fasiliteter og en stor instrumentpark
• Stor forskningsfrihet i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier
• Et stort nettverk med mange meget kompetente forskere i Norden sikrer faglig inspirasjon og kompetansebygging
• Fleksible arbeidstidsordninger
• Lønn etter avtale
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Noe reisevirksomhet må påregnes

Om arbeidsgiveren
NIOM fremmer nordisk forskningssamarbeid innen dentale biomaterialer. Vi har en tydelig nordisk profil gjennom vår brede kontakt med nordiske undervisningsinstitusjoner og forskningssentra. Vår forskning skal være aktuell for klinisk odontologi og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til profesjonen.

NIOM har høyt kvalifisert personale som dekker mange fagområder innen dentale biomaterialer: klinisk odontologi, cellebiologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymerkjemi, metallurgi og mekanisk testing. For tiden er vi 28 fast ansatte og i tillegg jobber flere gjesteforskere og stipendiater hos oss.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Sognsveien i Oslo.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonen SAN.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl eller laboratorieleder Hilde M. Kopperud, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV, publikasjonsliste med kopi av inntil 10 relevante publikasjoner og kopi av attester sendes niom@niom.no (eller til NIOM AS, Sognsveien 70A, 0855 Oslo) innen 24. september 2021.

print