Det er ledig en fast stilling som forsker i kjemi ved Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM). Vi søker etter en aktiv medarbeider med god kompetanse innen kjemi og interesse for biomaterialer. Biomaterialer for odontologiske og medisinske formål er i sterk utvikling, og vi ønsker å forsterke vår kunnskap på dette området. Stillingen vil hovedsakelig knyttes til forskning på polymerbaserte biomaterialer. NIOM ønsker å gi forskere et faglig inspirerende og utfordrende miljø, og oppmuntrer til samarbeid med forskere i de nordiske landene.

Bli en del av NIOM i likhet med seniorforsker Håkon Valen, sjefsingeniør Bergitte Olderbø og seniorforsker Aida Mulic.

Arbeidsoppgaver
• Forskning på biomaterialer, primært til dentalt bruk
• Informasjonsaktiviteter som publisering, rådgivning, foredrag og bidrag til NIOMs nettsted
• Deltagelse i europeisk og internasjonal standardisering
• Veiledning av gjesteforskere, PhD-kandidater og masterstudenter
• Fagansvar for laboratorieprosedyrer

Kvalifikasjoner
• Søker må ha doktorgrad innen relevant fagområde:
o primært organisk kjemi eller polymerkjemi
o alternativt biomaterialer, analytisk kjemi eller materialteknologi
• Mastergrad med forskererfaring kan veie opp for kravet om doktorgrad
• Praktisk erfaring med relevante instrumenter og utstyr
• Erfaring fra prosjektledelse, herunder initiering og oppfølging av forskningsprosjekter
• Erfaring med å søke ekstern finansiering er ønskelig
• Søkere må beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Vi ønsker en initiativrik forsker med gjennomføringsevne som kan vise til god forskningsproduksjon og relevante publikasjoner
• Gode samarbeidsevner
• Selvstendig, strukturert og målrettet
• God formidlingsevne – både skriftlig og muntlig
• Interessert, motivert og med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr
• Et fagtungt, tverrfaglig arbeidsmiljø
• Svært gode fasiliteter og en stor instrumentpark
• Stor forskningsfrihet i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier
• Fleksible arbeidstidsordninger
• Lønn etter avtale
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Noe reisevirksomhet må påregnes

Om arbeidsgiveren
NIOM fremmer nordisk forskningssamarbeid innen dentale biomaterialer. Vi har en tydelig nordisk profil gjennom vår brede kontakt med de nordiske opplæringsinstitusjonene og forskningssentrene. Vår forskning skal være aktuell for klinisk odontologi og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til bransjen.

NIOM har høyt kvalifisert personale som dekker mange fagområder innen dentale biomaterialer: klinisk odontologi, cellebiologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymerkjemi, metallurgi og mekanisk testing. For tiden er vi 28 fast ansatte og i tillegg jobber flere gjesteforskere og stipendiater hos oss.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Oslo.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonen SAN.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl eller laboratorieleder Hilde M. Kopperud, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV, publikasjonsliste med kopi av inntil 10 relevante publikasjoner og kopi av attester sendes niom@niom.no (eller til NIOM AS, Sognsveien 70A, 0855 Oslo) innen 22. september 2021.

print