Vi søker etter økonomi- og administrasjonssjef med god strategisk forståelse og med solid fagkompetanse og erfaring innen økonomistyring, budsjett og regnskap.

Du trives med både strategiske problemstillinger og operative økonomioppgaver, jobber strukturert, analytisk, og bidrar til god samhandling på tvers i organisasjonen. Stillingen inkluderer også et overordnet ansvar for HR og innkjøp. Du rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets ledergruppe.

Dine arbeidsoppgaver inkluderer blant annet

· Utarbeidelse av måneds-, kvartals- og årsregnskap

· Utarbeide og følge opp budsjetter, økonomiske analyser og prognoser

· Prosjektcontrolling og likviditetsoppfølging

· Strategisk rådgiver og sparringspartner for ledelsen i økonomifaglige spørsmål

· Være kontaktperson mot revisor, regnskapsfører, offentlige myndigheter og andre relevante organer

· Økonomirapportering til administrerende direktør og styret

· Overordnet HR og innkjøpsfunksjon

Ønsket faglig bakgrunn

· Masternivå innen økonomiske fagområder, fortrinnsvis innen økonomistyring.

· Erfaring fra ledelse og administrasjon tilpasset stillingens funksjoner og fagområder

· Gode IT-kunnskaper og ferdigheter i bruk av MS Office pakken og andre digitale plattformer som Simployer og Tripletex

· Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk

· Kjennskap til kunnskaps- og forskningssektoren er en fordel

Ønskede personlige egenskaper:

· Ansvarsbevisst, selvstendig, med god gjennomføringsevne

· Gode samarbeidsevner og evner til relasjonsbygging

· God arbeidskapasitet, evne til å tenke helhet og være strategisk i videreutviklingen av økonomi-/administrasjonsområdet

· Profesjonell, fleksibel og med sterk integritet

· Analytisk, systematisk, serviceinnstilt og løsningsorientert

Vi kan tilby

· Et godt og stimulerende tverrfaglig samarbeid i et selskap med høyt kunnskapsnivå i et internasjonalt miljø

· Gode muligheter til å påvirke de prosesser du leder eller deltar i

· Fleksible arbeidstidsordninger og lønn etter avtale

· Gode pensjons- og forsikringsordninger hos Statens pensjonskasse

· Moderne og trivelige lokaler ved Ullevål stadion

· NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstaker organisasjoner i SAN og UNIO

Kjenner du deg igjen, så ikke nøl med å sende en søknad. Du er kanskje vår nye stjernemedarbeider i rollen som økonomi- og administrasjonssjef. For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst kontakt administrerende direktør Per Vult von Steyern (+47) 919 20 926, eller laboratorieleder Hilde M. Kopperud (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV sendes til:

niom@niom.no eller NIOM AS, Sognsveien 70A, NO-0855 Oslo innen 24. april 2023.

Om oss

NIOM bidrar til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer.
Våre oppgaver er forskning, materialprøving, standardisering og opplysningsvirksomhet.

Sektor: Offentlig, Sted: Sognsveien 70 A, 0855 Oslo.

Arbeidsspråk: Norsk

print