KURS

Toksikologi og dentale biomaterialer

Pasientbivirkninger og yrkesrisiko ved tannbehandling – trygg håndtering og bruk av dentale biomaterialer.

Stoffer i materialer som brukes ved tannbehandling kan gi opphav til yrkesskader og bivirkninger hos pasientene. Kurset gir oversikt over mulig eksponering fra dentale biomaterialer, både for tannhelsepersonell og pasienter. Videre gis det en oppsummering av forskning rundt toksikologiske reaksjoner som kan skje ved slik eksponering. Bevissthet rundt skadepotensialet som ligger i dentale biomaterialer gir et godt utgangspunkt for trygg håndtering og bruk av disse.

  • Grunnleggende toksikologiske prinsipper
  • Toksisk eksponering i dentale klinikker
  • Toksikologiske reaksjoner mot dentale biomaterialer
  • Risikovurdering

  Kursets varighet: 2-4 timer

  Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

   

  Foredragsholdere:

  Jan Tore Samuelsen, Seniorforsker, dr. philos.

   

  Jan Tore er utdannet biokjemiker fra Universitetet i Oslo (1995) og har senere tatt doktorgrad med fokus på molekylær/mekanistisk toksikologi og dentale biomaterialer (Dr.Philos; Odontologisk fakultet 2011). Han har jobbet som forsker på NIOM siden 2004 og vært godkjent som Europeisk Registrert Toksikolog (ERT) siden 2012.