KURS

Rettsodontologi

Hvordan kan tannleger identifisere omkomne basert på tannrestaureringer?

Den vanligste oppgaven for rettsodontologer i Norge i dag er identifisering av døde personer. Dette kurset vil beskrive i detalj hvordan en rettsodontolog arbeider for å stille en konklusjon om identitet på et omkommet individ, og hvilke faktorer som er avgjørende for å være sikker på at konklusjonen er korrekt. Kurset vil også ta for seg hva tannleger kan bidra med i identifiseringsarbeid og hvordan man blir rettsodontolog.

    • Hvorfor er identifisering av omkomne viktig?
    • Introduksjon til odontologisk identifisering
    • Bruk av standardiserte INTERPOL protokoller
    • Hva kan vanlige tannleger bidra med i identifiseringsarbeid?
    • Hvordan blir man rettsodontolog?

Kursets varighet: 45-90 min

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

Foredragsholder:
Simen E. Kopperud, Seniorforsker
tannlege, ph.d.

Simen ble utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo i 2005 og tok en doktorgrad (ph.d.) ved samme universitet i 2013. Han er seniorforsker på NIOM, og har sin forskningsbakgrunn i kliniske odontologiske studier, med spesiell interesse for kariologi og minimal invasiv tannbehandling.

Simen arbeider også som major i Forsvaret og er involvert i rettsodontologiundervisningen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Som tannlege har han flere års erfaring fra både privat praksis og Den offentlige tannhelsetjenesten.