KURS

Reparasjon av fyllinger

Når skal vi reparere og når skal vi skifte defekte fyllinger?
Valg av behandling, prepareringer og materialvalg.

Defekt fylling, hva gjør vi? Bakgrunn for å reparere fyllinger, er det noe poeng? Hvilke fyllinger kan repareres og hvilke bør skifter ut?

    • Bakgrunn for reparasjon, MID, holdbarhet for fyllinger
    • Hvilke fyllinger skal repareres og hvilke skal skiftes
    • Alternativer for operative prosedyrer
    • Bonding, preparering og materialvalg

Kursets varighet: 45 min (etter ønske)

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

Foredragsholder:
Frode Staxrud, forsker
tannlege, dr. philos

Frode ble uteksaminert cand. odont. ved Universitetet i Bergen 1981. Han har drevet privat tannlegepraksis fra 1982 til 2018, og vært instruktør, universitetslektor og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo fra 2004 til 2020. Han har spesialutdanning innenfor kariologi og doktoravhandlingen tok for seg reparasjoner av fyllinger. Samtidig har han jobbet deltid ved NIOM siden 2008, hvor han nå jobber fullt som forsker.