KURS

Regulatoriske krav til dentale materialer

Lovgivning, standardisering og kvalitet.

Medisinsk utstyr I det europeiske markedet: hovedpunkter fra den nye forordningen for medisinsk utstyr (MDR). Betydningen av standardisering for kvaliteten på dentale materialer vil bli drøftet. Hvordan kan tannlege og pasient være sikret trygge materialer?

    • Lovgivning
    • Standardisering
    • Kvalitet

Varighet: 30 minutter til 1,5 time.

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

 

Foredragsholder:
Hilde M. Kopperud, Laboratorieleder
Dr. scient

Hilde er ansvarlig for NIOMs akkrediterte testlaboratorium for prøving av biomaterialer etter gjeldende krav i ISO-standardene. Hun er også en ekspert i EU sitt ekspertpanel for medisinsk utstyr i henhold til MDR. Videre har hun jobbet med internasjonal og europeisk standardisering siden 2003, som gruppeleder og ekspert i flere arbeidsgrupper for dentale materialer i ISO TC 106 Tannpleie.

Hilde er polymerkjemiker med hovedinteresse for polymerbaserte materialer der sammensetning, utlekking og fysiske egenskaper til materialene er undersøkt i ulike forskningsprosjekter. Hun er også interessert i digitale produksjonsteknikker, spesielt i 3D-printing av resinbaserte materialer.