KURS

Misfarging og tannbleking

Bleking av vitale og rotfylte tenner.

Kurset tar for seg intern og ekstern tannbleking, hvordan blekemidler virker og hvordan man skal unngå bivirkninger. Kurset tar for seg kasus der tannbleking ikke er egnet, og hvor annen eller ingen behandling er best for pasienten.

    • Når skal vi bleke misfargede tenner?
    • De beste produktene
    • Lar alle tenner seg bleke?
    • Vil tannbleking vare

Kursets varighet: 1-3 timer

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

 

Foredragsholder:
Aida Mulic, Seniorforsker
DDS, PhD.     

Aida ble uteksaminert Master odont. ved Universitetet i Oslo i 2006. De første årene etter endt utdanning jobbet hun i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trondheim, før hun i 2008 begynte på doktorgraden sin som omhandlet dentale erosjoner. I 2012 disputerte Aida ved Det odontologiske fakultet hvor hun også var post. doc., og instruktør.  I 2016 fullførte hun spesialutdanning innenfor kariologi. I 2016 begynte Aida som senior forsker ved NIOM, hvor hun jobber fremdeles, i tillegg til å være allmennpraktiserende tannlege på Ski i en deltidsstilling.