KURS

Misfarging og tannbleking

Bleking av vitale og rotfylte tenner.

Kurset tar for seg intern og ekstern tannbleking, hvordan blekemidler virker og hvordan man skal unngå bivirkninger. Kurset tar for seg kasus der tannbleking ikke er egnet, og hvor annen eller ingen behandling er best for pasienten.

    • Når skal vi bleke misfargede tenner?
    • De beste produktene
    • Lar alle tenner seg bleke?
    • Vil tannbleking vare

Kursets varighet: 1-3 timer

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

 

Foredragsholder:
Jon E. Dahl, direktør
dr. odont, dr. scient, DDS

Jon er direktør på NIOM og har vært professor ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er utdannet tannlege og har videreutdanning i toksikologi. Han har arbeidet med helseeffekter forårsaket av miljøkjemikalier og av stoffer i dentale materialer i mer enn 30 år. Han driver fortsatt privat praksis og har både klinisk og vitenskapelig erfaring fra tannbleking.