KURS

Minimal invasiv tannbehandling

Operativ behandling eller forebyggende tiltak

Opprettholdelse av god tannhelse og behandling av sykdommer i munnhulen baserer seg på en moderne forståelse av de patologiske prosesser som kan føre til karies og andre skader på både hardt tannvev og bløtvev. Kontroll på den orale mikrofloraen er, sammen med kjennskap til alle risikofaktorene for sykdom, avgjørende for hvordan vi legger våre behandlingsplaner.

    • Hva er «minimal invasiv tannbehandling» (MID)?
    • Forståelse av biofilmens betydning
    • Risikofaktorer for sykdom
    • Hva gjør vi når? Hvordan griper vi inn i prosesser?

Kursets varighet: 45-90 min etter avtale og ønske.

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

 

Foredragsholder:
Frode Staxrud, forsker
tannlege, dr. philos.

Frode ble uteksaminert cand. odont. ved Universitetet i Bergen 1981. Han har drevet privat tannlegepraksis fra 1982 til 2018, og vært instruktør, universitetslektor og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo fra 2004 til 2020. Han har spesialutdanning innenfor kariologi og doktoravhandlingen tok for seg reparasjoner av fyllinger. Samtidig har han jobbet deltid ved NIOM siden 2008, hvor han nå jobber fullt som forsker.