COURSES

Det orale mikrobiomet

Ingredienser, blekeeffekt og slitasje.

Kulltannkremer er populære og lett tilgjengelige, men vi vet lite om deres påvirkning av den orale helsen. Kurset tar for seg ulike egenskaper av kulltannkremer på det norske markedet. Disse egenskapene kan påvirke abrasiviteten av dentinet og fluoridopptaket. I tillegg gis en oversikt over noen av potensielt skadelige substanser som disse tannkremene kan inneholde.

    • Innhold
    • Bleking effekten
    • Abrasiviteten

Kursets varighet: 1 time.

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

Foredragsholder:
Aida Mulic, Seniorforsker
DDS, PhD.     

Aida ble uteksaminert Master odont. ved Universitetet i Oslo i 2006. De første årene etter endt utdanning jobbet hun i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trondheim, før hun i 2008 begynte på doktorgraden sin som omhandlet dentale erosjoner. I 2012 disputerte Aida ved Det odontologiske fakultet hvor hun også var post. doc., og instruktør.  I 2016 fullførte hun spesialutdanning innenfor kariologi. I 2016 begynte Aida som senior forsker ved NIOM, hvor hun jobber fremdeles, i tillegg til å være allmennpraktiserende tannlege på Ski i en deltidsstilling.