KURS

Dentale erosjoner – en oppdatering

Diagnostikk, risikoindikatorer og behandling.

Kurset tar for diagnostiske verktøy av dentale erosjoner, som kan anvendes ved en klinisk undersøkelse. Videre gjennomgås årsaksfaktorene som kan forårsake slike skader. Og hvordan behandler man syreskader når de først har oppstått? Hvilke forebyggende behandlingsalternativer kan vi tilby pasienter med erosjoner? Og hva gjør vi når slike skader har blitt såpass omfattende at de trenger operativ behandling?

    • Diagnostikk (Diagnostics)
    • Risiko indikatorer (Risk indicators)
    • Non-operativ og operativ behandling (Prevention and operative treatment)

Kursets varighet: 3 hours.

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

Foredragsholder:
Aida Mulic, Seniorforsker
DDS, PhD.     

Aida ble uteksaminert Master odont. ved Universitetet i Oslo i 2006. De første årene etter endt utdanning jobbet hun i Den offentlige tannhelsetjenesten i Trondheim, før hun i 2008 begynte på doktorgraden sin som omhandlet dentale erosjoner. I 2012 disputerte Aida ved Det odontologiske fakultet hvor hun også var post. doc., og instruktør.  I 2016 fullførte hun spesialutdanning innenfor kariologi. I 2016 begynte Aida som senior forsker ved NIOM, hvor hun jobber fremdeles, i tillegg til å være allmennpraktiserende tannlege på Ski i en deltidsstilling.