KURS

Dental zirkonia

Hva gjør zirkonia attraktivt i dentale restaureringer?

En gjennomgang av de grunnleggende egenskapene som gjør zirkonia til et attraktivt materiale for fastprotetikk. Vi ser på utviklingen av zirkonia og dagens utvalg av materialer. Her går vi blant annet gjennom de forskjellige typene av multilagszirkonia, og hva som skiller dem fra de mer tradisjonelle zirkonia. Målet med kurset er øke forståelsen av zirkonia og bidra til kloke materialvalg.

    • Grunnleggende egenskaper til zirkonia
    • Multilagszirkonia
    • Dagens zirkoniamarked

Kursets varighet: 45 min

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

Foredragsholder:
Amund Ruud, Forsker
PhD, MSc

Amund har en bakgrunn i uorganisk kjemi der han har arbeidet med materialkarakterisering og syntese. I dag jobber han med å forstå de grunnleggende egenskapene til dental zirkonia.  Et viktig mål med dette arbeidet er å forbedre de mekaniske og optiske egenskapene til zirkonia.