KURS

Fremtidens fyllingsmaterialer

Nye materialer og digitale teknikker

Fremtidens materialer må kunne motstå hovedårsakene til at dagens materialer svikter, som er sekundærkaries og frakturer. I tillegg må materialene være enkle i bruk. Slike materialer må baseres på en ny kjemi som tar hensyn til de biologiske egenskapene ved emalje og dentin. I tillegg skal materialene være enkle å bruke. Slike materialer trenger kjemi som tar hensyn til de biologiske egenskapene til emalje og dentin.

  • Hvorfor svikter dagens materialer?
  • Det ideelle materialet for tannlegen og pasienten
  • Er regelverket en hemsko for nye materialer?

 

Kursets varighet: 45 – 90 minutter

Instruktør: Jon E. Dahl, administrerende direktør, dr. odont & DSc

Jon er direktør på NIOM og har vært professor ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er utdannet tannlege og har videreutdanning i toksikologi. Han har arbeidet med helseeffekter forårsaket av miljøkjemikalier og av stoffer i dentale materialer i mer enn 30 år. Han deltar i internasjonal standardisering av metoder for biologisk og klinisk evaluering av medisinsk utstyr og materialer. JJon er forfatter eller medforfatter på et stort antall internasjonale og nasjonale publikasjoner innen toksikologi og egenskaper til dentale materialer.

Kontaktinformasjon:
Telefon: + 47 67 51 22 10
E-post: jon@niom.no