KURS

Behandling av dyp karies

Diagnoser, preparering, behandlingsmuligheter og materialvalg.

Av og til er primære karieslesjoner så nær pulpa at vi er engstelige for at det skal ende med perforasjon til pulpa om vi ekskaverer. Hva er mulig å gjøre for å redde pulpa slik at vi kan unngå endodonti? Hvilke kriterier er avgjørende for behandlingsvalget?

    • Pulpa-dentin-organets anatomi og fysiologi
    • Patologiske endringer
    • Diagnoser – karies – pulpa
    • Alternativer for operative prosedyrer
    • Preparering og materialvalg

Kursets varighet: Fleksibel.

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

Foredragsholder:
Frode Staxrud, forsker
tannlege, dr. philos

Frode ble uteksaminert cand. odont. ved Universitetet i Bergen 1981. Han har drevet privat tannlegepraksis fra 1982 til 2018, og vært instruktør, universitetslektor og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo fra 2004 til 2020. Han har spesialutdanning innenfor kariologi og doktoravhandlingen tok for seg reparasjoner av fyllinger. Samtidig har han jobbet deltid ved NIOM siden 2008, hvor han nå jobber fullt som forsker.