Partialproteser – fortsatt aktuell og forsvarlig behandling -

Nesten hver femte pasient som behandles for delvis tannløshet, får en partialprotese, sa professor Einar Berg fra Bergen. – Det er sagt at behandling med partialprotese er den mest kostbare, smertefulle og langsomste måte å ekstrahere resttannsettet på, men en slik påstand savner nok faglig dekning, mente han. En partialprotese kan tvert i mot være en god behandling, eksempelvis der pasienten mangler tenner i lateralsegmentene, noe som umuliggjør tannforankret brobehandling, eller der brobehandling faller for kostbart.

Spør NIOM: Herdelamper og øyeskader. -

Ultrafiolett (UV) og synlig lys fra herdelamper treffer ikke bare selve behandlingsområdet, men kan reflekteres til pasientens munnhulevev og lampeoperatørens øyne og hud. Etter at artikkelen «Se opp for herdelamper» sto på trykk i Den norske tannlegeforenings Tidende 2002, nr. 11, har det kommet en rekke spørsmål fra tannhelsepersonell om eventuelle helseskadelige effekter i forbindelse med bruk av herdelamper.

Resistance of medical gloves to permeation by methyl methacrylate (MMA), ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA), and 1,4-butanediol dimethacrylate (1,4-BDMA). -

Gloves afford hand protection by minimizing skin contact. The effectiveness of medical gloves to protect against permeation of the monomers, methyl methacrylate (MMA), ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA), and 1,4-butanediol dimethacrylate (1,4-BDMA), was assessed focusing on permeation rates and degradation of glove materials caused by monomer contact

Adhesion of endodontic sealers: scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy. -

The microscopic details of the debonded interfaces between endodontic sealers and dentin or gutta-percha were assessed in this study.

Permeability of different types of medical protective gloves to acrylic monomers -

Skin contact with monomers can cause hand eczema, and the protection given by gloves manufactured from different types of material is not well known. The aim of this study was to determine the breakthrough time (BTT, min) as a measure of protection (according to the EU standard EN-374-3) for a mixture consisting of MMA, EGDMA and 1,4-BDMA.

Cytotoxicity of liquids and powders of chemically different dental materials evaluated using dimethylthiazol diphenyltetrazolium and neutral red tests. -

The purpose of this study was to assess and compare the cytotoxicity of liquid and powder components of chemically different dental materials using 2 basic unspecific cell culture methods. Three chemically cured glass ionomers (Fuji II, Lining cement, and Ketac Silver), 1 light-cured glass ionomer (Fuji II LC), and 2 chemically cured acrylates (Swedon and Super Bond) were tested.

Erosjoner – et økende problem -

Erosjon er en kjemisk destruksjon av tannens hardvev uten tilstedevæ- relse av bakterier, sa professor Adrian Lussi, University of Bern, Sveits. Erosjoner opptrer når pH synker under 4, og gjerne på flater uten plakk. Tilstedværelse av plakk virker som diffusjonsbarriere for sure væsker og vil redusere syreangrepet. Ofte vil lesjonen være en kombinasjon av kjemisk betinget erosjon og mekanisk abrasjon fra tannbørsting

The effects of dentine pretreatment on the adhesion of root‐canal sealers -

Removal of the smear layer may impair sealer adhesion to dentine. Different sealer types require different dentine pretreatments for optimal adhesion

Kreft i munn, ­hode og hals -

Det blir flere tilfeller av kreft i tunge og munnhulens gulv, mens leppekreft er avtagende, sa instituttoverlege Frøydis Langmark, Kreftregisteret, Oslo. Forekomsten av kreft i den norske befolkning er nesten fordoblet på 50 år og har økt fra 150 årlige ­tilfeller per 100 000 innbyggere i 1954 til 250 (kvinner) – 300 (menn) tilfeller per 100 000 innbyggere i 1999.

Diagnoser: Hvem har rett? -

Et nylig avis­oppslag i gratisavisen ­Avis 1 har ak­tua­li­sert emnet, innledet Harald M. Eriksen, Det odontologiske fakultet, Oslo, på seminaret «Samme dia­gnose – ulik behandling», og fortalte ­om journalisten som «fikk 9 nye hull over natten». Journalisten hadde konsultert flere tannleger som hadde ­høyst ulik oppfatning ­av hvor mange kaviteter han hadde. Problemstillingen er verken ny ­eller ukjent, kunne de tre kursgiverne, universitetslektor Claes Reit, Odontologiska fakulteten, Göteborg, afdelingstandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen, København, og professor Ivar Espelid, Det odontologiske fakultet, Oslo, fortelle.

Tooth bleaching -

Tooth bleaching requires a proper diagnosis, and must be regarded as an alternative to dental procedures like laminates and full crown therapy. It is not recommended perform cosmetic adjustment of the tooth color to solely to comply with the demand of the patient.

Akuttbehandling – et populært tema -

Nesten dag­lig må tannleger forholde seg til pa­sien­ter med akutte problemer. Det er gjerne smertefulle tilstander som får pa­sien­ten til å søke­ akutt tannlegehjelp, og hvor pa­sien­ten må hjelpes i en el­lers ­travel arbeidsdag. Det er ønskelig med riktig og rask dia­gnose og en smerte­lind­ren­de be­hand­ling som skal ­være en del av den permanente behandlingen. På førs­te dag av NTFs landsmøte fikk vi en gjennomgang av de mest ak­tuelle tilfellene.

Permeability of Medical Gloves to Mono- and Dimethacrylate Monomers in Dental Restorative Materials -

Dental personnel manually handle methacrylate-based restorative materials, which can cause skin irritation and allergies. The protection given by different types of medical gloves is not well known.

Rotfyllingsmetoder med guttaperka -

Rotkanalsystemet er et ekstremt komplisert rom, med høyst variabel utforming og utstrekning. Det varierer fra flere millimeter til noen titalls mikrometer i dimensjonene mellom veggene. Det er egentlig en stor teknologisk utfordring å utvikle metoder som kan fylle dette rommet komplett. Bruk av sealer med et stempel av et plastisk materiale er enerådende i dag.

Se opp for lys fra herdelamper -

Bruken av lysherdende tannrestaureringsmaterialer har økt, og med den, anvendelsen av herdelamper. Det er va­ria­sjo­ner i lampenes fysiske karakteristika som bølgelengdeområde og lysintensitet, men felles for mange lamper er at intensiteten har økt sammenlignet med tidligere versjoner av samme fabrikat. Reflektert lys fra det belyste området vil kunne skade øynene.

Placement and replacement of restorations in primary teeth. -

This practice-based study aimed to record the use of restorative materials, the type of restoration by class, and the reason for and the age of failed restorations in primary teeth by means of a survey of placement and replacement of restorations in 1996 and 2000/2001. Written alternative criteria for placement and replacement of restorations were provided for the participating clinicians.

Water sorption and solubility of dental composites and identification of monomers released in an aqueous environment. -

The resin composition influences the water sorption and solubility behaviour of composite resin materials. The HPLC analysis of eluted components revealed that triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) was the main monomer released. Maximal monomer concentration in the eluate was observed after 7 days.

Dimensional change following setting of root canal sealer materials. -

The study was designed to evaluate a method proposed for measuring dimensional changes of endodontic sealers, and to assess the dimensional changes of 11 commercial sealers after prolonged storage in water.

Cytotoxic effects of visible light-cured dental materials -

Resin based materials cured by blue light are used for the majority of dental restorations in the Nordic countries. There is little knowledge of the potential biological effects of the photosensitisation induced by resin based dental materials at the cellular level.

Rat lung inflammatory responses after in vivo and in vitro exposure to various stone particles -

Rat lung alveolar macrophages and type 2 cells were exposed for 20 h in vitro to various stone particles with differing contents of metals and minerals (a type of mylonite, gabbro, feldspar, and quartz). The capability to induce the release of the inflammatory cytokines interleukin-6 (IL-6), tumour necrosis factor-alpha (TNF-alpha), and macrophage inflammatory protein-2 (MIP-2) was investigated.

Fyllingsterapi i Norge – materialvalg, holdbarhet og årsaker til revisjon -

Bruken av tannfyllingsmaterialer, deres holdbarhet og årsakene til at fyllinger må skiftes, er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse blant private og offentlig ansatte allmennpraktiserende tannleger.

Valg av fyllingsmaterialer i offentlig tannpleie -

En spørreundersøkelse i Vestfold har kartlagt offentlig ansatte tannlegers valg av fyllingsmateriale i gitte behandlingssituasjoner. Tannfargede materialer var de fleste tannlegers førstevalg for de fleste fyllingstyper. Kompomer dominerte i behandlingen av primære tenner og kompositt blant permanente tenner.

Stress relaxation in titanium-ceramic beams during veneering -

Spalling of a ceramic from the metallic substrate is related to stress at the metallo-ceramic interface of crowns. The purpose of this study is to (1) establish a method for recording the bending radius of metallo-ceramic strips during cooling, (2) calculate the stress in the metal adjacent to the metallo-ceramic interface based on the recorded bending and (3) compare this stress with that calculated from the mismatch between measurements of the coefficients of thermal expansion, alpha, of the ceramic and titan.

Cytotoxicity of dental glass ionomers evaluated using dimethylthiazol diphenyltetrazolium and neutral red tests. -

The purpose of this study was to assess the cytotoxicity of some commonly used glass ionomers. Three chemically cured glass ionomers (Fuji II, Lining cement, and Ketac Silver) and one light-cured (Fuji II LC) were tested. Extracts of mixed non-polymerized materials and polymerized specimens were prepared in accordance with ISO standard 10993-12. The polymerized specimens were cured and placed either directly in the medium (freshly cured), left for 24 h (aged), or aged plus ground before being placed in the medium.

Corrosion and biocompatibility testing of palladium alloy castings. -

The biocompatibility of palladium-copper alloys has been questioned in the literature. The intention of the present work was to study: (a) the release of ions in an immersion test from a copper-containing alloy, Option((R)) (79% Pd, 10% Cu, 9% Ga, 2% Au), compared with an alloy without Cu, IS85 (82% Pd, 6% Ga, 3.5% Sn, 3.5% In, 2.5% Ag, 2.5% Au); (b) the effect of oxide films produced by preoxidation on corrosion resistance; and (c) the possibility of biologically synergetic effects of ions released.

PBL tannlegene kommer -

Foreløpig er det ingen PBL-tannleger, men det første PBL-studentkullet uteksamineres våren 2001, sa odontologistudentene Benedicte H. Jørgensen og Ingvild Nyquist Borgeraas fra Oslo på Landsmøtet. I et velregissert og interessant foredrag fikk vi et innblikk i PBL-studentens måter å tilegne seg kunnskaper på. PBL betyr problembasert læring, og læringsprosessen er knyttet til løsning av gitte oppgaver.

Dentale biomaterialer: Vær kritisk til reklame -

Dentale biomaterialer er i stadig endring. De gamle holder stand til visse formål, og stadig nye dukker opp, med andre og muligens bedre egenskaper, sa professor Gudbrand Øilo fra Det odontologiske fakultet i Oslo, på Landsmøtet. – Det krever mye av tannlegen, som skal skaffe seg kunnskap om og erfaring med alle disse materialene og restaureringsteknikkene for så å råde pasienten om hva som er best for ham/henne i hvert enkelt tilfelle.

Reasons for replacement of restorations in permanent teeth in general dental practice -

The analysis of reasons for the replacement of 9,805 amalgam, composite, glass ionomer, resin modified glass ionomer and ‘other’ restorations in permanent teeth in general dental practice.

Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen -

Vevsbesparende fyllinger:
Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen

Keramer – en utfordring -

Under landsmøtets andre dag fikk tilhørerne en spennende innføring i keramenes mange aspekter av tannlegene Kjell Størksen og Helge Hekland fra Bergen og tanntekniker Mogens Gad fra Oslo. “Andre materialer kan gjenskape funksjon, men keramene er de som gir den estetiske finishen”, og “estetikk er å illudere vitalitet”, fikk vi høre. Fordelene med keramer er gode optiske egenskaper og gir mulighet for å spare tannsubstans. De egner seg godt på unge pasienter og på pasienter med lite restaureringsbehov.

Cytotoxicity of dental alloys, metals, and ceramics assessed by millipore filter, agar overlay, and MTT tests -

Biocompatibility of dental materials is dependent on the release of elements from the materials. In addition, the composition, pretreatment, and handling of the materials influence the element release.

Age of restorations at replacement in permanent teeth in general dental practice -

The ages of 6,761 restorations replaced in permanent teeth, 6,088 in adults > or =19 years of age and 673 in adolescents < or =18 years, were available for analyses. The results showed that the median age of amalgam restorations in adults was 11 years and that of resin-based composite restorations 8 years.

Kreftrisiko ved bruk av snus -

EU-kommisjonen har nylig foreslått å forandre helseadvarselen på snus og liknende produkter fra ”Kreftfremkallende” som benyttes i dag til en svakere advarselstekst ”Kan skade din helse”. Kommisjonen argumenterer med at det ikke lenger er vitenskapelig støtte for den nåværende strenge advarselsteksten. Hovedårsaken til at merkingen nå foreslås forandret, er to epidemiologiske undersøkelser fra Sverige hvor sammenhengen mellom bruk av snus og kreft i munnhulen er undersøkt. En kritisk gjennomgang av de to publikasjonene viser imidlertid flere svakheter og at det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner fra studiene. En samlet vurdering av de tilgjengelige epidemiologiske data og kjennskapen til de kreftfremkallende stoffer som finnes i snus, tilsier at det ikke er grunnlag for å forandre advarselsteksten på snusbokser.

Irritation test of tissue adhesives for facial prostheses. -

Adhesives are commonly used to improve the retention of a facial prosthesis to the skin. Although no requirement exists for facial prosthetic adhesives, an adhesive should be nonirritating and nontoxic.

Changes in appearance of silicone elastomers for maxillofacial prostheses as a result of aging -

A study which investigates the influence of certain defined variables on color and opacity of silicone elastomers for maxillofacial prostheses.

Using protective gloves, protection or potential risk? -

Eleven different protective gloves made of natural rubber, synthetic rubber or plastic polymer materials were tested with regard to permeability to methylmethacrylate (MMA). Further, the cytotoxicity of the glove materials were tested using three methods

Risk for spontaneous abortion among primiparous dental surgeons in Norway. -

Occupational exposure to potentially hazardous agents may increase the risk of spontaneous abortion. The present study addresses the frequency and risk for miscarriage among dental surgeons compared to those of high-schoolteachers and non-employed women. A self-administered postal questionnaire was mailed to all dental surgeons registered in the Norwegian Dental Association (n=1320), and to a random sample of high schools teachers(n=1084), recruited from the registry in the Norwegian Educational Association.

Dental workplace exposure and effect on fertility -

This study assessed occupational exposure in dental surgeries on the basis of the reported use of dental materials and techniques and applied waiting-time-to-pregnancy methodology to study fertility in relation to the occupational exposure.

Irritation of dental adhesive agents evaluated by the HET–CAM test -

The HET–CAM test (hen’s egg–chorioallantoic membrane test) was used to evaluate the irritative potential of dental adhesive agents used to improve the clinical quality of resin-based restorations.

Effect of water storage on the flexural properties of E-glass and silica fiber acrylic resin composite. -

This study determine the effect of water on the flexural properties of fiber-reinforced denture base polymers.