Den Danske Tandlæge Foreningen arrangerte Årskursus torsdag 28. – lørdag 30. april 2016.

Under overskriften “Lysherding er så enkelt – og så svært” presenterte NIOMs Seniorforsker Ellen Bruzell foredragene:

  • Lysgang gjennom materialet og biologiske aspekter
  • Herding av ulike materialer og klinisk status

 

Abstract

Lysherding er bare en liten del av tannbehandlingen, tidsmessig. Herdelampen er bare ett av mange instrumenter tannlegen bruker. Likevel har lampen og lysherdingsteknikken mye å si for resultatet og holdbarheten av tannfyllingen. Det er mange faktorer som påvirker hvordan herdelyset blir tatt opp i materialet, hvordan lyset oppfører seg gjennom materialet og for hvor vellykket herdingen blir. Vi skal diskutere lysintensitet og herdetid, om sammenhengen mellom egenskapene til lyset som sendes ut og fotoinitiatorene (de kjemiske stoffene som tar opp lyset) i fyllingsmaterialet. Vi skal diskutere om det er fordeler ved å bruke bulk-fill, hvor høy lysintensitet som er nødvendig å bruke og sammenhengen mellom lysintensitet og herdedybde. Siden det finnes lamper som gir fra seg en del varme, vil virkninger av varme på bløtvev også presenteres. Dette baserer vi på kliniske forskningsundersøkelser. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse blant tannleger i Norge, kan vi fortelle hvilke lysherdingsvaner som gjør seg gjeldende, f.eks. gjennomsnittlig lengde av lysherdingstid og hvor mange som bruker lysbeskyttelse ved herding. Siden det er både lett og viktig å beskytte øynene mot lys fra herdelamper, skal vi si noen ord om dette emnet også.


Referanse

Årskursus 2016

print