GOVERNANCE

General Assembly

Documents are in Norwegian.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 19.04.2021.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 09.03.2021.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 02.09.2020.

Annual report and financial statement

Document is in Norwegian.

NIOM Årsregnskap og årsrapport 2020

NIOM Årsregnskap og årsrapport 2019

Article of Association

VEDTEKTER for Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS).

Approved by General Assembly in 2019.

Document is in Norwegian.