GOVERNANCE

General Assembly

Documents are in Norwegian.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 30.05.2023

Protokoll fra ordinær generalforsamling 23.03.2022.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 19.04.2021.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 09.03.2021.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 02.09.2020.

Annual report and financial statement

Documents are in Norwegian.

Styrets årsberetning 2022

Styrets årsberetning 2021

NIOM årsregnskap 2022

NIOM årsregnskap 2021

NIOM årsregnskap og årsberetning 2020

NIOM årsregnskap og årsberetning 2019

Article of Association

VEDTEKTER for Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS).

Approved by General Assembly in 2023.

Document is in Norwegian.