GOVERNANCE

Article of Association

VEDTEKTER for Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM AS).

Approved by General Assembly in 2019.

Document is in Norwegian.

Annual report and financial statement

NIOM Årsregnskap og årsrapport 2019

Document is in Norwegian.

General Assembly

Documents are in Norwegian.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2021.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020.