Introduktion

Polymerbaserade fyllningsmaterial används i stor utsträckning i nordisk tandvård och komposit är det mest använda fyllningsmaterialet. Kompositerna är hårda material bestående av fillerpartiklar, huvudsakligen av oorganisk natur, och en organisk polymermatris (resin). Sammansättningen hos den organiska matrisen har i stort sett inte förändrats under årens lopp och består huvudsakligen av olika metakrylater. Det har skett en utveckling av fillerpartiklarna, i alla fall i terminologin, bland annat vid introduktionen av de s.k. ”nanomaterialen”. Kompositernas sammansättning, deras individuella egenskaper och indikationer är beskrivna i KDM-dokumentet ”Dentala kompositmaterial”. Komposita tandfyllningsmaterial räknas som medicintekniska produkter och skall därför CE-märkas i överensstämmelse med direktivet för medicintekniska produkter. Standarden ISO 4049 Polymerbaserade fyllnings-, restaurations- och cementeringsmaterial  beskriver de krav som den internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har ställt på fyllningsmaterial. Standarden omfattar de vanliga kompositerna, men ej nödvändigtvis de s.k. “flowables”/flytande kompositerna, ormocer-baserade kompositer eller liknande material. Producenterna av dylika material kan likaväl hävda att materialet överensstämmer med standarden. Les mer


Referanse
Komposita fyllningsmaterial.
Kopperud HM.
Kunskapsdokument från KDM. Kunskapscenter för Dentala Material. Socialstyrelsen, Stockholm, 2008.

print