NETTVERKSKONFERANSEN 2024 -

Målet med konferansen er å samle videreutdanningskandidater, stipendiater og forskere til nettverksbygging og til å presentere forskning på tvers av de ulike institusjonene som arbeider innen feltet oral helse.