Harmful compound found in charcoal toothpaste -

A new NIOM study found the toxic compound naphthalene in a charcoal toothpaste, raising questions about the safety of such products.

Ledig stilling: FORSKER – MIKROBIOLOGI -

Ledig stilling for forsker innen mikrobiologi hos NIOM i Oslo. Søker må ha relevant utdannelse på master- eller PhD. nivå.

Coronavirus – measures taken by NIOM -

NIOM support and follow the national guidelines regarding the COVID-19 outbreak. We have taken the recommended precautions to ensure the safety of our people while staying operational, and carrying out scheduled test activities.

Hvor mye monomer kan lekke fra en protese? -

Protesematerialer inneholder ureagert monomer som kan lekke ut i munnhulen og gi bivirkninger, men i hvor stor grad skjer dette? Tanntekniske laboratorier fremstilte protesematerialer etter sin vanlige metode og NIOM analyserte mengde ureagert monomer, såkalt restmonomer. Kaldakryl hadde større mengde restmonomer enn kokakryl og derfor et større potensiale for å gi bivirkninger. Ett av produktene […]

Publications 2021 -

NIOM’s publications from 2021.