Repair or replace -

Repair is the best treatment for defective restorations, most dentists in Norway argue. In a questionnaire study from NIOM and University of Oslo, up to 90 % of the respondents favoured repair rather than replacement of the restoration.

En nordisk møteplass for materialkunnskap gjennom 45 år -

2017 har Norge formannskapet i Nordisk Ministerråd samtidig som det er 45 år siden NIOM ble etablert. Dette markeres med seminaret Forskning og pasientsikkerhet i 45 år.