Seniorforsker John E. Tibballs deltar i debattmøte -

NIOMs Seniorforsker John E. Tibballs deltar i debattmøte “Kvalitet i eldreomsorgen”