NIOM comments the report “Testing av dentale materialer” (NO) -

Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Universitetet i Oslo inneholder flere formelle feil med hensyn til standardene som er lagt til grunn for testingen. Dette gir muligheter for misforståelser for leserne av rapporten og kan sette materialer i feilaktig dårlig lys. Les mer her.

Board of Directors as of 2015 -

NIOM has a new Board of Directors as of 2015. Professor Pål Barkvoll is the new chairman of the board. The list of board members can be found here.