Slimhinneforandringer forårsaket av dentale materialer og optisk stråling -

Bruken av lyskilder i dentale prosedyrer er økende. Det legges anslagsvis 7 millioner fyllinger årlig i Norge, og praktisk talt alle herdes ved hjelp av synlig lys. Kunnskap om effekter av optisk stråling alene og av kombinasjonen av slik stråling og lysherdende dentale materialer i oralt vev, er mangelfull. Det var derfor ønskelig å studere optiske endringer etter eksponering med synlig lys i forhold til UV og å sammenligne optiske effekter på hud og orale slimhinner.

In vitro corrosion of self-engaging orthodontic brackets -

Toxic elements may be released by corrosion of orthodontic appliances, contribute to adverse patient reactions. Previous studies have shown that the composition of orthodontic attachments is complex in that several different alloys are used in the same attachment. The close contact of alloys with different composition enhances the galvanic corrosion of the attachment in the oral cavity where saliva acts as an electrolyte.

Bivirkninger ved tannbleking -

De første funnene fra en prospektiv undersøkelse om tannbleking i regi av Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) viser at cirka 50 prosent av pasientene får bivirkninger av behandlingen.

Adhesion properties in systems of laminated pigmented polymers, carbon–graphite fiber composite framework and titanium surfaces in implant suprastructures -

The aim of this study was to evaluate adhesion of CGFR polymer to a titanium surface or CGFR polymer to two different opaquer layers/with two denturebase polymers.

Effects of UV radiation and visible light on oral mucosa characterised by reflection spectroscopy -

Oral tissues are exposed to optical radiation during e.g. dental treatments. Therefore, it is of interest to investigate if optically induced tissue changes occur.

Effect of thermal cycling on flexural properties of carbon-graphite fiber-reinforced polymers -

Aim of study: Determine flexural strength and modulus after water storage and thermal cycling of carbon–graphite fiber-reinforced (CGFR) polymers based on poly(methyl methacrylate) and a copolymer matrix, and to examine adhesion between fiber and matrix by scanning electron microscopy (SEM).

Comparison of Different Etching Agents and Repair Materials Used on Feldspathic Porcelain -

When fractures of fixed partial dentures occur, they cause an aesthetic and functional dilemma both for the patient and the dentist. Re-make of the entire restoration is an option, but not always desirable. The aim of this study was to test the shear bond strength due to four different etching agents for ceramic repair.

Fråga NIOM: Dagsläget för rotfyllning med adhesiv binding -

fråga om Adhesiver och bonding har hittat vägen till rotkanalen. I dagsläget marknadsförs två produkter där kemisk bindning till dentin är huvudargument för kvalitet och effektivitet: EndoREZ och ni Epiphany/Resilon. Av dessa har den sistnämnda (som även säljs under namnet RealSeal) blivit känd i Skandinavien. Vad kan vi vänta oss av den här typen av material? Har de kvaliteter som gör dem speciellt effektiva och är konventionella produkter på väg bort?

Filler Particles Used in Dental Biomaterials Induce Production and Release of Inflammatory Mediators In Vitro -

Although dental composites are in extensive use today, little is known about the biological effects of the filler particles. As composite materials are gradually broken down in the aggressive environment of the oral cavity, the filler particles may leak and induce toxic effects on the surrounding tissue and cells

Laserbehandling av infeksjoner ved tenner og dentale implantater -

Langtidsresultater av laserbehandling ser ikke ut til å ha en tilleggseffekt utover den effekten som en oppnår med tradisjonell periodontal behandling.
Ved kirurgisk behandling av peri-implantitt kan rensing med Er:YAG-laser som et supplement til mekanisk instrumentering gi større grad av dekontaminering og re-osseointegrering.
Laserbehandling oppleves av mange som mindre smertefullt enn tradisjonell rensing.
Det er ikke rapportert om utilsiktede vevsskader etter odontologisk bruk av Er:YAG-laser.
Alle autoriserte tannleger har anledning til å bruke lasere til pasientbehandling, men det forutsetter kjennskap til lasersikkerhet og at utstyret er meldt til Statens strålevern.

Tannleger har forhøyet forekomst av hudkreft -

Tannleger har forhøyet forekomst av hudkreft. Dette funnet ble nylig publisert i den første artikkelen fra den store nordiske kreftstudien Nordic Occupational Cancer (NOCCA).

In vivo and in vitro irritation testing of low concentrations of hydrofluoric acid -

Acidic fluorides are proposed for the treatment of dental erosion. The aim of this study was to examine the irritation properties of dilute hydrofluoric acid (HF) solutions for potential use in the oral cavity.

Bleking av tenner – lege artis? -

Tannblekemidler er nå klassifisert som kosmetikk, og dette har brakt noe usikkerhet om hvilke produkter som tannlegen kan benytte, og om det er flere enn tannlegen som nå kan bleke tenner.

Photokilling of bacteria by curcumin in different aqueous preparations. Studies on curcumin and curcuminoids XXXVII. -

Curcumin has potential as a photosensitiser (PS) in photodynamic therapy (PDT) for localised superficial infections. However, it is a challenge to make an optimal curcumin formulation in which curcumin has acceptable solubility and stability at physiological pH and combined with high selective phototoxic activity towards bacteria.

In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching -

The use of optical radiation in the so-called light-assisted tooth bleaching procedures has been suggested to enhance the oxidizing effect of the bleaching agent, hydrogen peroxide. Documentation is scarce on the potential adverse effects of bleaching products and on optical exposure risks to eyes and skin.

Use of diagnostic x-ray among Norwegian dentists. A survey and inspection based on new radiation protection regulations. -

Det er gjennomført ei spørjeundersøking blant alle tannlegar i Noreg som hadde registrert e-postadresse hos Den norske tannlegeforening (NTF). I tillegg er det gjennomført tilsyn, i form av intervju og måleteknisk kontroll, hos 21 tannlegar. Rapporten samanfattar resultata frå spørjeundersøkinga og funn frå tilsyna.

Corrosion of dental nickel-aluminum bronze with a minor gold content – mechanism and biological impact. -

o study corrosion and to evaluate biological effects in vitro of corrosion products of a copper-aluminum-nickel alloy with 2% gold.