Spør NIOM: Hvor står vi når det gjelder adhesive rotfyllinger? -

Adhesiver og bonding har også funnet veien til rotkanalen. To produkter er markedsført hvor kjemisk binding til dentin er hovedargumentet for kvalitet og effektivitet: Endo Rez® og Epiphany/Resilon®. Av disse er spesielt Epiphany (også solgt under navnet RealSeal) blitt kjent og benyttet i Skandinavia, ikke minst i Norge. Hva kan vi vente oss av denne typen materialer? Har de kvaliteter som gjør dem spesielt effektive, og er mer konvensjonelle produkter utdatert?

Influence of thermal cycling on flexural properties of composites reinforced with unidirectional silica-glass fibers. -

 A study which suggest that the surface-treated unidirectional silica-glass FRC (fiber-reinforced composites) can be used for long-term clinical applications in the oral cavity.

Cytotoxicity of silica–glass fiber reinforced composites -

Abstract Objectives Silica–glass fiber reinforced polymers can be used for many kinds of dental applications. The fiber reinforcement enhances the mechanical properties of the polymers, and they have good esthetic attributes. There is good initial bonding of glass fibers to polymers via an interface made from silane coupling agents. The aim of this in vitro study […]

Wettability, water sorption and water solubility of seven silicone elastomers used for maxillofacial prostheses. -

A study wish showed that condensation type polymers may show too large volumetric changes when exposed to fluids, and therefore should no longer be used in prosthetic devices.

A prospective study on the clinical performance of polysiloxane soft liners: one-year results. -

A study which evaluate the clinical performance of four denture soft liners up to 12 months

The effects of EDTA and iodine-potassium iodide on the adhesion properties of root filling materials -

The effects of dentin pre-treatment with ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) or iodine-potassium iodide (IKI) on the adhesion of a conventional root filling material (gutta-percha and epoxy resin based sealer) and an acrylic-resin-based system with adhesive technology were studied.

Spør NIOM: Komposittfyllinger – suksess eller fiasko? -

Bruken av amalgam er sterkt redusert. Det er flere faktorer som har gjort seg gjeldende: Stadig flere pasienter ønsker tannfargede fyllinger av kosmetiske eller andre grunner, samt helsemyndighetenes tilrådninger om valg av tannfyllingsmaterialer som kom i 2003.

-

Polymerbaserade fyllningsmaterial används i stor utsträckning i nordisk tandvård och komposit är det mest använda fyllningsmaterialet. Kompositerna är hårda material bestående av fillerpartiklar, huvudsakligen av oorganisk natur, och en organisk polymermatris (resin). Sammansättningen hos den organiska matrisen har i stort sett inte förändrats under årens lopp och består huvudsakligen av olika metakrylater. Det har skett en utveckling av fillerpartiklarna, i alla fall i terminologin, bland annat vid introduktionen av de s.k. ”nanomaterialen”.

Bond strength of luting materials to ceramic crowns after different surface treatments. -

The aim of present study was to evaluate the effect of different pre-treatments of alumina and zirconia copings on the bond strength of different luting materials. Pull out tests was performed on 60 alumina and 80 zirconia copings.

Provning (skjuvtest) av bondingmaterial enligt ISO/TS 11405:2003 -

Användningen av bondingmaterial (adhesiver) har revolutionerat den restaurativa tandvården (1). Det finns ett antal material med adhesiva egenskaper. Polymerbaserade material utgör idag en stor del av marknaden på grund av sina estetiska och förbättrade mekaniska egenskaper.

Bacterial penetration along different root canal filling materials in the presence or absence of smear layer -

To study the effect of the smear layer on the penetration of bacteria along different root canal filling materials and to examine the dentine/sealer and sealer/core material interfaces for the presence of bacteria.

Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. -

The toxicity of methacrylate resin-based root canal sealers with sealers based on epoxy resin and silicone by two-well established cell culture methods.

HEMA reduces cell proliferation and induces apoptosis in vitro. -

Methacrylate monomers have been identified in aqueous extracts of freshly cured compomers. Both cells in the pulpal cavity and various cells of the oral mucosa can potentially be exposed to these leachables.

Plastfyllinger og nanoteknologi -

Utdrag Nanoteknologi er et hett forskningsområde for tiden. De mest optimistiske mener at en teknologisk revolusjon er på gang og at nanoteknologien kommer til å føre til større endringer enn dem som dataalderen skapte. I nanoteknologien regner man størrelse i nanometer, som er en milliarddel av en meter. Det er samme forhold mellom en nanometer […]