Dentinbinding – forståelse for produktet er viktigst -

Operatøren betyr mer enn produktet for å få et vellykket resultat, sa tannlege Thomas Jacobsen fra Lidköping på landsmøtet. Det er av liten betydning hvilket produkt man velger, så lenge man kjenner til produktets sammensetning og egenskaper. Det er dessuten vanskelig å sammenligne resultater fra ulike undersøkelse av bondingmaterialer, da studiene ofte ikke er gjennomført på ensartet måte.

Adhesivsystem -

Bruk av adhesivsystemer har som formål å øke retensjonen av resinbaserte fyllinger, samt å forsegle den spalten som oppstår mellom tannsubstans og slike fyllinger når fyllingene kontraherer under polymerisasjonen. En tett binding vil også redusere muligheten for senere mikrolekkasje og karies.

Health hazards associated with curing light in the dental clinic. -

The assessment of side effects of substances encountered in odontology by patients and the dental team must include the direct and indirect effects of irradiation emitted from polymerisation devices. The eyes of the lamp operators are at risk from acute and cumulative effects, mainly due to back-reflection of the blue light.

In vitro cell death induced by irradiation and chemicals relevant for dental applications; dose-response and potentiation effects. -

Abstract Resin-based dental materials polymerized using blue light are frequently used in dental practice and may come in contact with the oral mucosa. Remnants from oral hygiene product ingredients, such as sodium lauryl sulfate (SLS), add to the chemical exposure of the mucosa. The aim of the present in vitro study was to elucidate the […]

Helkeramiske protetiske erstatninger -

Behandling med helkeramiske kroner og broer, med en indre kjerne av aluminiumoksid eller zirkoniumoksid,har etter hvert blitt mer vanlig. Metallfrie protetiske erstatninger er et mer ønskelig alternativ for både pasienter og mange tannleger, men er det et brukbart alternativ allerede i dag?

Periimplantitt – en ny folkesykdom? -

Periimplantitt utvikles raskere og er mer alvorlig enn periodontitt, sa professor Tord Berglundh fra Göteborg i sitt foredrag på årets landsmøte. Periimplantitt er også vanskeligere ådiagnostisere, da gingiva rundt et implantat med betennelse kan synes klinisk frisk, understreket han.

Nytt og nyttig fra NIOM -

I prinsippet er det ingen begrensning for hvor store helkerambroer kan være i dag, sa professor og instituttsjef Stig Karlsson, NIOM, da han innledet seansen med nytt fra NIOM på landsmøtet med å snakke om helkeramkonstruksjoner. Matrialene er sterke nok, men det er fremstillingsprosessen som ikke er godt nok utviklet til de største konstruksjoner. Spesielt er det fremstillingstiden som i dag er for lang. Indikasjonsområdet for helkeramikk er de tilfeller der man har høye krav til estetikk og biokompatibilitet, og der pasienten ønsker metallfrie konstruksjoner.

Survival of Enterococcus faecalis in infected dentinal tubules after root canal filling with different root canal sealers in vitro. -

The aim of this study was to investigate the ability of different endodontic sealers and calcium hydroxide to kill bacteria in experimentally infected dentinal tubules.

Partialproteser – fortsatt aktuell og forsvarlig behandling -

Nesten hver femte pasient som behandles for delvis tannløshet, får en partialprotese, sa professor Einar Berg fra Bergen. – Det er sagt at behandling med partialprotese er den mest kostbare, smertefulle og langsomste måte å ekstrahere resttannsettet på, men en slik påstand savner nok faglig dekning, mente han. En partialprotese kan tvert i mot være en god behandling, eksempelvis der pasienten mangler tenner i lateralsegmentene, noe som umuliggjør tannforankret brobehandling, eller der brobehandling faller for kostbart.

Spør NIOM: Herdelamper og øyeskader. -

Ultrafiolett (UV) og synlig lys fra herdelamper treffer ikke bare selve behandlingsområdet, men kan reflekteres til pasientens munnhulevev og lampeoperatørens øyne og hud. Etter at artikkelen «Se opp for herdelamper» sto på trykk i Den norske tannlegeforenings Tidende 2002, nr. 11, har det kommet en rekke spørsmål fra tannhelsepersonell om eventuelle helseskadelige effekter i forbindelse med bruk av herdelamper.