Erosjoner – et økende problem -

Erosjon er en kjemisk destruksjon av tannens hardvev uten tilstedevæ- relse av bakterier, sa professor Adrian Lussi, University of Bern, Sveits. Erosjoner opptrer når pH synker under 4, og gjerne på flater uten plakk. Tilstedværelse av plakk virker som diffusjonsbarriere for sure væsker og vil redusere syreangrepet. Ofte vil lesjonen være en kombinasjon av kjemisk betinget erosjon og mekanisk abrasjon fra tannbørsting

The effects of dentine pretreatment on the adhesion of root‐canal sealers -

Removal of the smear layer may impair sealer adhesion to dentine. Different sealer types require different dentine pretreatments for optimal adhesion

Kreft i munn, ­hode og hals -

Det blir flere tilfeller av kreft i tunge og munnhulens gulv, mens leppekreft er avtagende, sa instituttoverlege Frøydis Langmark, Kreftregisteret, Oslo. Forekomsten av kreft i den norske befolkning er nesten fordoblet på 50 år og har økt fra 150 årlige ­tilfeller per 100 000 innbyggere i 1954 til 250 (kvinner) – 300 (menn) tilfeller per 100 000 innbyggere i 1999.

Diagnoser: Hvem har rett? -

Et nylig avis­oppslag i gratisavisen ­Avis 1 har ak­tua­li­sert emnet, innledet Harald M. Eriksen, Det odontologiske fakultet, Oslo, på seminaret «Samme dia­gnose – ulik behandling», og fortalte ­om journalisten som «fikk 9 nye hull over natten». Journalisten hadde konsultert flere tannleger som hadde ­høyst ulik oppfatning ­av hvor mange kaviteter han hadde. Problemstillingen er verken ny ­eller ukjent, kunne de tre kursgiverne, universitetslektor Claes Reit, Odontologiska fakulteten, Göteborg, afdelingstandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen, København, og professor Ivar Espelid, Det odontologiske fakultet, Oslo, fortelle.

Tooth bleaching -

Tooth bleaching requires a proper diagnosis, and must be regarded as an alternative to dental procedures like laminates and full crown therapy. It is not recommended perform cosmetic adjustment of the tooth color to solely to comply with the demand of the patient.

Akuttbehandling – et populært tema -

Nesten dag­lig må tannleger forholde seg til pa­sien­ter med akutte problemer. Det er gjerne smertefulle tilstander som får pa­sien­ten til å søke­ akutt tannlegehjelp, og hvor pa­sien­ten må hjelpes i en el­lers ­travel arbeidsdag. Det er ønskelig med riktig og rask dia­gnose og en smerte­lind­ren­de be­hand­ling som skal ­være en del av den permanente behandlingen. På førs­te dag av NTFs landsmøte fikk vi en gjennomgang av de mest ak­tuelle tilfellene.

Permeability of Medical Gloves to Mono- and Dimethacrylate Monomers in Dental Restorative Materials -

Dental personnel manually handle methacrylate-based restorative materials, which can cause skin irritation and allergies. The protection given by different types of medical gloves is not well known.

Rotfyllingsmetoder med guttaperka -

Rotkanalsystemet er et ekstremt komplisert rom, med høyst variabel utforming og utstrekning. Det varierer fra flere millimeter til noen titalls mikrometer i dimensjonene mellom veggene. Det er egentlig en stor teknologisk utfordring å utvikle metoder som kan fylle dette rommet komplett. Bruk av sealer med et stempel av et plastisk materiale er enerådende i dag.

Se opp for lys fra herdelamper -

Bruken av lysherdende tannrestaureringsmaterialer har økt, og med den, anvendelsen av herdelamper. Det er va­ria­sjo­ner i lampenes fysiske karakteristika som bølgelengdeområde og lysintensitet, men felles for mange lamper er at intensiteten har økt sammenlignet med tidligere versjoner av samme fabrikat. Reflektert lys fra det belyste området vil kunne skade øynene.

Placement and replacement of restorations in primary teeth. -

This practice-based study aimed to record the use of restorative materials, the type of restoration by class, and the reason for and the age of failed restorations in primary teeth by means of a survey of placement and replacement of restorations in 1996 and 2000/2001. Written alternative criteria for placement and replacement of restorations were provided for the participating clinicians.