PBL tannlegene kommer -

Foreløpig er det ingen PBL-tannleger, men det første PBL-studentkullet uteksamineres våren 2001, sa odontologistudentene Benedicte H. Jørgensen og Ingvild Nyquist Borgeraas fra Oslo på Landsmøtet. I et velregissert og interessant foredrag fikk vi et innblikk i PBL-studentens måter å tilegne seg kunnskaper på. PBL betyr problembasert læring, og læringsprosessen er knyttet til løsning av gitte oppgaver.

Dentale biomaterialer: Vær kritisk til reklame -

Dentale biomaterialer er i stadig endring. De gamle holder stand til visse formål, og stadig nye dukker opp, med andre og muligens bedre egenskaper, sa professor Gudbrand Øilo fra Det odontologiske fakultet i Oslo, på Landsmøtet. – Det krever mye av tannlegen, som skal skaffe seg kunnskap om og erfaring med alle disse materialene og restaureringsteknikkene for så å råde pasienten om hva som er best for ham/henne i hvert enkelt tilfelle.

Reasons for replacement of restorations in permanent teeth in general dental practice -

The analysis of reasons for the replacement of 9,805 amalgam, composite, glass ionomer, resin modified glass ionomer and ‘other’ restorations in permanent teeth in general dental practice.

Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen -

Vevsbesparende fyllinger:
Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen

Keramer – en utfordring -

Under landsmøtets andre dag fikk tilhørerne en spennende innføring i keramenes mange aspekter av tannlegene Kjell Størksen og Helge Hekland fra Bergen og tanntekniker Mogens Gad fra Oslo. “Andre materialer kan gjenskape funksjon, men keramene er de som gir den estetiske finishen”, og “estetikk er å illudere vitalitet”, fikk vi høre. Fordelene med keramer er gode optiske egenskaper og gir mulighet for å spare tannsubstans. De egner seg godt på unge pasienter og på pasienter med lite restaureringsbehov.

Cytotoxicity of dental alloys, metals, and ceramics assessed by millipore filter, agar overlay, and MTT tests -

Biocompatibility of dental materials is dependent on the release of elements from the materials. In addition, the composition, pretreatment, and handling of the materials influence the element release.

Age of restorations at replacement in permanent teeth in general dental practice -

The ages of 6,761 restorations replaced in permanent teeth, 6,088 in adults > or =19 years of age and 673 in adolescents < or =18 years, were available for analyses. The results showed that the median age of amalgam restorations in adults was 11 years and that of resin-based composite restorations 8 years.

Kreftrisiko ved bruk av snus -

EU-kommisjonen har nylig foreslått å forandre helseadvarselen på snus og liknende produkter fra ”Kreftfremkallende” som benyttes i dag til en svakere advarselstekst ”Kan skade din helse”. Kommisjonen argumenterer med at det ikke lenger er vitenskapelig støtte for den nåværende strenge advarselsteksten. Hovedårsaken til at merkingen nå foreslås forandret, er to epidemiologiske undersøkelser fra Sverige hvor sammenhengen mellom bruk av snus og kreft i munnhulen er undersøkt. En kritisk gjennomgang av de to publikasjonene viser imidlertid flere svakheter og at det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner fra studiene. En samlet vurdering av de tilgjengelige epidemiologiske data og kjennskapen til de kreftfremkallende stoffer som finnes i snus, tilsier at det ikke er grunnlag for å forandre advarselsteksten på snusbokser.

Irritation test of tissue adhesives for facial prostheses. -

Adhesives are commonly used to improve the retention of a facial prosthesis to the skin. Although no requirement exists for facial prosthetic adhesives, an adhesive should be nonirritating and nontoxic.