Tested depth of cure and curing lamps Nov 19, 2016 -

Depth of cure measurements were performed at NIOM according to ISO 4049. Test materials were Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent) and Filtek Z250 (3M ESPE) colour A3. These composites were cured with 30 LED lamps using various curing methods and times. The data were collected from 2005 to 2011

Product testing of five composites -

Product testing of commercial dental polymer-based restorative composites has been conducted on behalf of the Norwegian Ministry of Health and Care Services.

Dual-cured luting materials tested -

Dual-cured luting materials tested according to some of the requirements in “Dentistry – Polymer-based restorative materials”.
Measurements were performed at NIOM according to ISO 4049:2009. Twelve materials were tested with two shades (if available). The data were collected from 2009 to 2010.

Dentin adhesives -

Adhesion between the restoration and the tooth has been a subject of considerable interest both for scientists and dental practitioner. The aspect of retention needed for survival of dental amalgam restorations has been partly omitted by the introduction of adhesive technology.

Orala zirkoniumdioxidimplantat -

Titan och titanlegeringar har under lång tid använts som orala implantat och karaktäriseras av goda mekaniska egenskaper och god biokompatibilitet. Detta är väl dokumenterat i laboratorieförsök med celler i kultur, djurförsök och ett stort antal kliniska studier under de senaste 40 åren1.

Provning (skjuvtest) av bondingmaterial enligt ISO/TS 11405:2003 -

Användningen av bondingmaterial (adhesiver) har revolutionerat den restaurativa tandvården (1). Det finns ett antal material med adhesiva egenskaper. Polymerbaserade material utgör idag en stor del av marknaden på grund av sina estetiska och förbättrade mekaniska egenskaper.