NIOM comments the report “Testing av dentale materialer” (NO) -

Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Universitetet i Oslo inneholder flere formelle feil med hensyn til standardene som er lagt til grunn for testingen. Dette gir muligheter for misforståelser for leserne av rapporten og kan sette materialer i feilaktig dårlig lys. Les mer her.

Board of Directors as of 2015 -

NIOM has a new Board of Directors as of 2015. Professor Pål Barkvoll is the new chairman of the board. The list of board members can be found here.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news in dental biomaterial research.

* indicates required

Thank you. You have successfully signed up.