Sammendrag av doktorgradsavhandling: «Toxicity of resin based dental restorative materials in vitro» -

Artikkelens hensikt er å belyse toksisiteten av utvalgte metakrylatmonomerer i modeller som kan relateres til cellulære mål in vivo. En cellelinje med opphav fra spyttkjertel-epitel og primære epiltelceller fra rottelunge ble valgt som relevante modellsystemer. Monomerene 2- hydroxyetylmetakrylat (HEMA) og trietylenglykoldimetakrylat (TEGDMA) er to metakrylater som er mye brukt i resinbaserte tannbehandlingsmaterialer, og cellekulturene ble eksponert for disse i varierende konsentrasjon og varighet.

Biotransformation enzymes and lung cell response to 2-hydroxyethyl-methacrylate. -

Abstract

The aim of this in vitro study was to investigate possible involvement of cytochrome P450 (CYP) enzymes in modifying the toxic potential of 2-hydroxyethyl-methacrylate (HEMA). Primary cultures of CYP expressing rat alveolar type 2 cells were exposed to varying concentrations of HEMA. Nuclear translocation of aryl hydrocarbon receptor (AhR) after HEMA exposure (100 μM) was demonstrated by immunocytochemical staining.

Dual-cured luting materials tested -

Dual-cured luting materials tested according to some of the requirements in “Dentistry – Polymer-based restorative materials”.
Measurements were performed at NIOM according to ISO 4049:2009. Twelve materials were tested with two shades (if available). The data were collected from 2009 to 2010.

Skadelig innhold i skyllevæske og tannkremer? -

Det er kommet spørsmål fra en tannlege som er bekymret over manglende informasjon om innholdet av ulike mulig helseskadelige stoffer i fluor skyllevæske og tannkremer. Dette er et betimelig spørsmål.

Stoffer i plastfyllingsmaterialer kan gi celleskader -

Blant de tannrestaureringsmaterialer som brukes i dag er en stor andel basert på metakrylater som herdes i pasientens munn. Herdingen av slike materialer er aldri fullstendig, og komponenter som ikke har reagert, kan lekke ut. Hensikten med avhandlingen var å belyse toksisiteten av noen metakrylatmonomerer som finnes i plastmaterialer for tannrestaureringer.

Optical characterization of biomaterial/radiation-exposed oral mucosa by reflection spectroscopy -

Previously, we have reported data obtained from near-infrared reflection spectroscopy (NIRS) used to non-invasively monitor tissue changes after optical exposure. The results indicated that oral mucosa may be more sensitive than skin to blue light. In this pilot study, visible data from NIRS (VNIRS) was used to observe differences between exposure groups with respect to the following parameters: pigmentation (melanin index; MI), blood oxygenation (OX) and erythema (erythema index; EI).