Spør NIOM: Hvor står vi når det gjelder adhesive rotfyllinger? -

Adhesiver og bonding har også funnet veien til rotkanalen. To produkter er markedsført hvor kjemisk binding til dentin er hovedargumentet for kvalitet og effektivitet: Endo Rez® og Epiphany/Resilon®. Av disse er spesielt Epiphany (også solgt under navnet RealSeal) blitt kjent og benyttet i Skandinavia, ikke minst i Norge. Hva kan vi vente oss av denne typen materialer? Har de kvaliteter som gjør dem spesielt effektive, og er mer konvensjonelle produkter utdatert?

Cytotoxicity of silica–glass fiber reinforced composites -

Abstract Objectives Silica–glass fiber reinforced polymers can be used for many kinds of dental applications. The fiber reinforcement enhances the mechanical properties of the polymers, and they have good esthetic attributes. There is good initial bonding of glass fibers to polymers via an interface made from silane coupling agents. The aim of this in vitro study […]

The effects of EDTA and iodine-potassium iodide on the adhesion properties of root filling materials -

The effects of dentin pre-treatment with ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) or iodine-potassium iodide (IKI) on the adhesion of a conventional root filling material (gutta-percha and epoxy resin based sealer) and an acrylic-resin-based system with adhesive technology were studied.

Spør NIOM: Komposittfyllinger – suksess eller fiasko? -

Bruken av amalgam er sterkt redusert. Det er flere faktorer som har gjort seg gjeldende: Stadig flere pasienter ønsker tannfargede fyllinger av kosmetiske eller andre grunner, samt helsemyndighetenes tilrådninger om valg av tannfyllingsmaterialer som kom i 2003.

-

Polymerbaserade fyllningsmaterial används i stor utsträckning i nordisk tandvård och komposit är det mest använda fyllningsmaterialet. Kompositerna är hårda material bestående av fillerpartiklar, huvudsakligen av oorganisk natur, och en organisk polymermatris (resin). Sammansättningen hos den organiska matrisen har i stort sett inte förändrats under årens lopp och består huvudsakligen av olika metakrylater. Det har skett en utveckling av fillerpartiklarna, i alla fall i terminologin, bland annat vid introduktionen av de s.k. ”nanomaterialen”.

Bond strength of luting materials to ceramic crowns after different surface treatments. -

The aim of present study was to evaluate the effect of different pre-treatments of alumina and zirconia copings on the bond strength of different luting materials. Pull out tests was performed on 60 alumina and 80 zirconia copings.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news in dental biomaterial research.

* indicates required

Thank you. You have successfully signed up.