Dentinbinding – forståelse for produktet er viktigst -

Operatøren betyr mer enn produktet for å få et vellykket resultat, sa tannlege Thomas Jacobsen fra Lidköping på landsmøtet. Det er av liten betydning hvilket produkt man velger, så lenge man kjenner til produktets sammensetning og egenskaper. Det er dessuten vanskelig å sammenligne resultater fra ulike undersøkelse av bondingmaterialer, da studiene ofte ikke er gjennomført på ensartet måte.

Adhesivsystem -

Bruk av adhesivsystemer har som formål å øke retensjonen av resinbaserte fyllinger, samt å forsegle den spalten som oppstår mellom tannsubstans og slike fyllinger når fyllingene kontraherer under polymerisasjonen. En tett binding vil også redusere muligheten for senere mikrolekkasje og karies.

Health hazards associated with curing light in the dental clinic. -

The assessment of side effects of substances encountered in odontology by patients and the dental team must include the direct and indirect effects of irradiation emitted from polymerisation devices. The eyes of the lamp operators are at risk from acute and cumulative effects, mainly due to back-reflection of the blue light.

In vitro cell death induced by irradiation and chemicals relevant for dental applications; dose-response and potentiation effects. -

Abstract Resin-based dental materials polymerized using blue light are frequently used in dental practice and may come in contact with the oral mucosa. Remnants from oral hygiene product ingredients, such as sodium lauryl sulfate (SLS), add to the chemical exposure of the mucosa. The aim of the present in vitro study was to elucidate the […]

Helkeramiske protetiske erstatninger -

Behandling med helkeramiske kroner og broer, med en indre kjerne av aluminiumoksid eller zirkoniumoksid,har etter hvert blitt mer vanlig. Metallfrie protetiske erstatninger er et mer ønskelig alternativ for både pasienter og mange tannleger, men er det et brukbart alternativ allerede i dag?

Periimplantitt – en ny folkesykdom? -

Periimplantitt utvikles raskere og er mer alvorlig enn periodontitt, sa professor Tord Berglundh fra Göteborg i sitt foredrag på årets landsmøte. Periimplantitt er også vanskeligere ådiagnostisere, da gingiva rundt et implantat med betennelse kan synes klinisk frisk, understreket han.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news in dental biomaterial research.

* indicates required

Thank you. You have successfully signed up.